Topping
CHOCOCHIP / CHOCOLATE BÀO
CHOCOCHIP / CHOCOLATE BÀO
CHOCOCHIP / CHOCOLATE BÀO
SÓT CHOCOLATE
SÓT CHOCOLATE
SÓT CHOCOLATE
THẠCH PHÔ MAI
THẠCH PHÔ MAI
THẠCH PHÔ MAI
BÔNG KEM
BÔNG KEM
BÔNG KEM
HẠNH NHÂN
HẠNH NHÂN
HẠNH NHÂN
TRÂN CHÂU TƯƠI (HANDMADE)
TRÂN CHÂU TƯƠI (HANDMADE)
TRÂN CHÂU TƯƠI (HANDMADE)
BÁNH FLAN
BÁNH FLAN
BÁNH FLAN
NHO KHÔ
NHO KHÔ
NHO KHÔ
Menu
Coffee
MILK COFFEE
MILK COFFEE
MILK COFFEE
COFFEE LATTE
COFFEE LATTE
COFFEE LATTE
COFFEE LATTE MACHIATO
COFFEE LATTE MACHIATO
COFFEE LATTE MACHIATO
Special Tea
CHOCOCHIP / CHOCOLATE BÀO
CHOCOCHIP / CHOCOLATE BÀO
CHOCOCHIP / CHOCOLATE BÀO
FRUIT TEA TRÀ TRÁI CÂY
FRUIT TEA TRÀ TRÁI CÂY
FRUIT TEA TRÀ TRÁI CÂY
LEMON TEA - TRÀ CHANH
LEMON TEA - TRÀ CHANH
LEMON TEA - TRÀ CHANH
MILK TEA Trà Sữa
MILK TEA Trà Sữa
MILK TEA Trà Sữa
CENTELLA - MUNG BEAN - RAU MÁ - ĐẬU XANH
CENTELLA - MUNG BEAN - RAU MÁ - ĐẬU XANH
CENTELLA - MUNG BEAN - RAU MÁ - ĐẬU XANH
MATCHA LATTE - TRÀ XANH ĐÁ VIÊN
MATCHA LATTE - TRÀ XANH ĐÁ VIÊN
MATCHA LATTE - TRÀ XANH ĐÁ VIÊN
MILK OOLONG TEA TRÀ SỮA Ô LONG
MILK OOLONG TEA TRÀ SỮA Ô LONG
MILK OOLONG TEA TRÀ SỮA Ô LONG
CHOCOLATE MACHIATO
CHOCOLATE MACHIATO
CHOCOLATE MACHIATO
BLACK TEA MACHIATO - HỒNG TRÀ FOAM MILK
BLACK TEA MACHIATO - HỒNG TRÀ FOAM MILK
BLACK TEA MACHIATO - HỒNG TRÀ FOAM MILK
MANGO YOUGURT - XOÀI KEM YOGURT
MANGO YOUGURT - XOÀI KEM YOGURT
MANGO YOUGURT - XOÀI KEM YOGURT
TRÀ CHANH MẬT ONG ORGANIC
TRÀ CHANH MẬT ONG ORGANIC
TRÀ CHANH MẬT ONG ORGANIC
MATCHA MACHIATO - TRÀ XANH FOAM MILK
MATCHA MACHIATO - TRÀ XANH FOAM MILK
MATCHA MACHIATO - TRÀ XANH FOAM MILK
BANANA CHOCOLATE
BANANA CHOCOLATE
BANANA CHOCOLATE
APPLE HERBAL TEA - TRÀ TÁO THẢO MỘC
APPLE HERBAL TEA - TRÀ TÁO THẢO MỘC
APPLE HERBAL TEA - TRÀ TÁO THẢO MỘC
SỮA TƯƠI - ĐƯỜNG ĐEN ORGANIC - TRÂN CHÂU TƯƠI
SỮA TƯƠI - ĐƯỜNG ĐEN ORGANIC - TRÂN CHÂU TƯƠI
SỮA TƯƠI - ĐƯỜNG ĐEN ORGANIC - TRÂN CHÂU TƯƠI
MATCHA ICE BLEND - TRÀ XANH ĐÁ XAY
MATCHA ICE BLEND - TRÀ XANH ĐÁ XAY
MATCHA ICE BLEND - TRÀ XANH ĐÁ XAY
MILK CHOCOLATE
MILK CHOCOLATE
MILK CHOCOLATE
STRAWBERRY YOGURT
STRAWBERRY YOGURT
STRAWBERRY YOGURT
TRÀ TẮC MẬT ONG ORGANIC
TRÀ TẮC MẬT ONG ORGANIC
TRÀ TẮC MẬT ONG ORGANIC
PEACH TEA - TRÀ ĐÀO
PEACH TEA - TRÀ ĐÀO
PEACH TEA - TRÀ ĐÀO
Menu Bánh
TIRAMISU
TIRAMISU
TIRAMISU
BÁNH CHANH DÂY
BÁNH CHANH DÂY
BÁNH CHANH DÂY
JAPENESE CHEESECAKE
JAPENESE CHEESECAKE
JAPENESE CHEESECAKE
BÁNH CHANH DÂY
BÁNH CHANH DÂY
BÁNH CHANH DÂY
TROPICAL CHEESECAKE
TROPICAL CHEESECAKE
TROPICAL CHEESECAKE
BÁNH SẦU RIÊNG
BÁNH SẦU RIÊNG
BÁNH SẦU RIÊNG
PANDA KAYA
PANDA KAYA
PANDA KAYA
BÔNG LAN THẬP CẨM
BÔNG LAN THẬP CẨM
BÔNG LAN THẬP CẨM
FLAN GATO
FLAN GATO
FLAN GATO
BÁNH PHÔ MAI TƯƠI
BÁNH PHÔ MAI TƯƠI
BÁNH PHÔ MAI TƯƠI
SU QUE
SU QUE
SU QUE
Zen Đường 5
Zen Đường 5

Hết giờ giao hàng

Zen Quảng Trường
Zen Quảng Trường

Hết giờ giao hàng

Zen Biên Hùng
Zen Biên Hùng

Hết giờ giao hàng

Zen Hố Nai
Zen Hố Nai

Hết giờ giao hàng

Zen Ngô Quyền
Zen Ngô Quyền

Hết giờ giao hàng

Khoảng cách từ vị trí của bạn: ... km
Vui Lòng Chọn Chi Nhánh
Giờ Giao Hàng: Từ 9h đến 18h
Trong Bán Kính 30km
Abatoba © 2021 Điểm Tea Coffee - Just Quality

SL:
Mua tiếp Giỏ hàng
   Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền: